Blog

  • Bez bölgesinin cilt yapısı nasıldır?

    Newborn infant skin: physiology, development, and care
    Clin Dermatol. 2015 May-Jun;33(3):271-80. doi: 10.1016/j.clindermatol.2014.12.003. Epub 2014 Dec 8
    Visscher MO, Adam R, Brink S, Odio M

    Bez bölgesi ve diğer bölgeler doğumda aynı olmakla beraber ilk 14 günden sonra bez bölgesinin pH'sı daha çok yükselir ve hidrasyonu artar. Ciltteki pH değişikliği moleküllerin iyonizasyon derecelerini ve dermal absorbsiyonu etkiler.