Blog

  • Antienflamatuar ne demektir?

    Cosmeceuticals and active ingredients
    Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):461-8. doi: 10.1016/j.clindermatol.2009.05.009.
    Lintner K, Mas-Chamberlin C, Mondon P, Peschard O, Lamy L

    Enflamatuar reaksiyonlar sonucu serbest radikaller oluşur, antienflamatuar etki soothing,calming ile ifade edilebilir. Cildi doğal olarak korumak için cilt bariyeri,vitaminler ve radikal temizleyici enzimler vardır. Bu enzimler katalaz,süperoksit dismutaz ve peroksidazdır.